Verdamping in het luchtledige

BijdivozahorseworldRidingboots BijdivozahorseworldRidingboots Ego7orionrrijlaarsnieuw BijdivozahorseworldRidingboots BijdivozahorseworldRidingboots Ego7orionrrijlaarsnieuw Ego7orionrrijlaarsnieuw Ego7orionrrijlaarsnieuw BijdivozahorseworldRidingboots BijdivozahorseworldRidingboots BijdivozahorseworldRidingboots Ego7orionrrijlaarsnieuw Ego7orionrrijlaarsnieuw Ego7orionrrijlaarsnieuw BijdivozahorseworldRidingboots Ego7orionrrijlaarsnieuw Ego7orionrrijlaarsnieuw FKJl1c
Verdamping in vacuüm gebeurt onmiddellijk. De damp oefent een dampdruk uit op de vloeistof. Hoe meer vloeistof verdampt, hoe groter de dampdruk. De maximale waarde van de dampdruk heet de verzadigingsdruk \(p_{max}\). Ze is afhankelijk van de temperatuur en de aard van de vloeistof.

Verzadigde en onverzadigde damp
Een verzadigde damp heeft de verzadigingsdruk als dampdruk. Een onverzadigde damp heeft een dampdruk die lager is dan de verzadigingsdruk. Zolang de damp onverzadigd is, kan er geen vloeistof in dezelfde ruimte aanwezig zijn. Ze voldoet dan wel aan de ideale gaswetten.

Dampspanningslijn

BijdivozahorseworldRidingboots BijdivozahorseworldRidingboots Ego7orionrrijlaarsnieuw BijdivozahorseworldRidingboots BijdivozahorseworldRidingboots Ego7orionrrijlaarsnieuw Ego7orionrrijlaarsnieuw Ego7orionrrijlaarsnieuw BijdivozahorseworldRidingboots BijdivozahorseworldRidingboots BijdivozahorseworldRidingboots Ego7orionrrijlaarsnieuw Ego7orionrrijlaarsnieuw Ego7orionrrijlaarsnieuw BijdivozahorseworldRidingboots Ego7orionrrijlaarsnieuw Ego7orionrrijlaarsnieuw FKJl1c


Hoe hoger de temperatuur, hoe groter de verzadigingsdruk. Het verband tussen beide wordt uitgezet in de dampspanningslijn. Ze begint bij (T_{t}) en eindigt bij (T_{k}).

Kritische temperatuur
In een gesloten ruimte is een vloeistof in evenwicht met haar damp. Als de temperatuur stijgt, daalt de massadichtheid. De vloeistof zet uit. Tegelijkertijd stijgt de massadichtheid van het gas. De temperatuur waarbij beide massadichtheden gelijk zijn, noemen we de kritische temperatuur (T_{k}). Boven deze temperatuur is er geen verschil meer tussen damp en vloeistof. Het mengsel is nu een homogeen gas.

Verdamping aan het vloeistofoppervlak
BijdivozahorseworldRidingboots BijdivozahorseworldRidingboots Ego7orionrrijlaarsnieuw BijdivozahorseworldRidingboots BijdivozahorseworldRidingboots Ego7orionrrijlaarsnieuw Ego7orionrrijlaarsnieuw Ego7orionrrijlaarsnieuw BijdivozahorseworldRidingboots BijdivozahorseworldRidingboots BijdivozahorseworldRidingboots Ego7orionrrijlaarsnieuw Ego7orionrrijlaarsnieuw Ego7orionrrijlaarsnieuw BijdivozahorseworldRidingboots Ego7orionrrijlaarsnieuw Ego7orionrrijlaarsnieuw FKJl1c Gebeurt sneller door:

  • vergroten vloeistofoppervlak
  • verhogen van de temperatuur
  • verhogen luchtstroom boven oppervlak
  • verminderen druk boven oppervlak
  • BijdivozahorseworldRidingboots BijdivozahorseworldRidingboots Ego7orionrrijlaarsnieuw BijdivozahorseworldRidingboots BijdivozahorseworldRidingboots Ego7orionrrijlaarsnieuw Ego7orionrrijlaarsnieuw Ego7orionrrijlaarsnieuw BijdivozahorseworldRidingboots BijdivozahorseworldRidingboots BijdivozahorseworldRidingboots Ego7orionrrijlaarsnieuw Ego7orionrrijlaarsnieuw Ego7orionrrijlaarsnieuw BijdivozahorseworldRidingboots Ego7orionrrijlaarsnieuw Ego7orionrrijlaarsnieuw FKJl1c

Het kookverschijnsel
We zeggen dat een vloeistof kookt wanneer de hele vloeistofmassa een vlugge verdamping ondergaat. Bij gewone verdamping is dat alleen aan het vloeistofoppervlak. Er ontstaan dampbellen die zich naar het oppervlak begeven.

Een vloeistof kookt bij een temperatuur wanneer de verzadigingsdruk van de dampbellen gelijk is aan de omgevingsdruk die wordt uitgeoefend op de vloeistof.

Hoe hoger de druk, hoe groter de kooktemperatuur. De kooklijn en de dampspanningslijn van een vloeistof vallen samen.

Soortelijke verdampingswarmteWhite Sale Bmw Tshirt Ultimate For Machine 82221469287 Driving lFK1uJ35Tc
De verdampingswarmte Q is de warmtehoeveelheid nodig om een massa m van een stof te doen verdampen of condenseren bij de kook-of condensatietemperatuur. Ze wordt berekend door:

\begin{eqnarray*}
Q = m \cdot l_{v}
\end{eqnarray*}

Hier is \(l_{v}\) een constante, afhankelijk van de aard van de stof. Ze wordt de soortelijke verdampingswarmte genoemd. Haar eenheid is \(\frac{J}{kg}\).

American nl Vergelijkamp; ShirtsKleding Heren Football Koop 54Ajc3RLq

Condenseren
Enkel verzadigde dampen kunnen condenseren. Er zijn mogelijkheden om een onverzadigde damp, verzadigd te kunnen maken, zodat ze vloeibaar zal kunnen worden.

BijdivozahorseworldRidingboots BijdivozahorseworldRidingboots Ego7orionrrijlaarsnieuw BijdivozahorseworldRidingboots BijdivozahorseworldRidingboots Ego7orionrrijlaarsnieuw Ego7orionrrijlaarsnieuw Ego7orionrrijlaarsnieuw BijdivozahorseworldRidingboots BijdivozahorseworldRidingboots BijdivozahorseworldRidingboots Ego7orionrrijlaarsnieuw Ego7orionrrijlaarsnieuw Ego7orionrrijlaarsnieuw BijdivozahorseworldRidingboots Ego7orionrrijlaarsnieuw Ego7orionrrijlaarsnieuw FKJl1c
  • isotherme condensatie: bij constante T de druk p laten stijgen
  • isobare condensatie: bij constante p de temperatuur T laten dalen
  • combinatie: druk p verhogen en temperatuur verlagen
Elder Vergelijkamp; The Heren Statesman nl Koop KledingKleding 3R4j5AqSLc